• Huvudmeny

6.4.2016

Suomen kielen huoltoa yli 40 vuotta

Suomen kielen huollolle on tarvetta. Näin sanovat Riina Heikkilä ja Henna Leskelä, jotka työskentelevät suomen kielen huoltajina Kielineuvostossa.

Henna Leskelä ja Riina Heikkilä ovat suomen kielen huoltajia.

Kielenhuollolle kysyntää

On torstaiaamu Kielineuvostossa Tukholmassa. Henna Leskelä on juuri julkaissut Facebookissa tiedon tulevasta kieliseminaarista. Mediaseuranta ja sosiaalisen median käyttö ovat osa kielenhuoltajan työtä, samoin kuin kielikysymyksiin vastaaminen, sanastojen laatiminen ja seminaarien järjestäminen.

”Suomen kielen huollolle Ruotsissa on paljon kysyntää. Yksi syistä on se, että Ruotsiin muutti paljon suomalaisia 1960-luvulla”, kertoo Leskelän kollega Riina Heikkilä, joka on työskennellyt kielenhuoltajana vuodesta 2001 alkaen.

Viisi kansallista vähemmistökieltä

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta perustettiin yli 40 vuotta sitten, ja vuonna 2006 siitä tuli osa Kielineuvostoa, joka puolestaan on osa Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitosta. 2000-luvun alussa suomi sai virallisen vähemmistökielen aseman, samoin kuin jiddiš, meänkieli, romani ja saame. Kielineuvosto vastaa kielenhuollosta neljän ensin mainitun kielen osalta, kun taas Saamelaiskäräjät vastaa saamen kielen huollosta.

Heikkilä kertoo, että hän ja Leskelä vastaavat päivittäin kielikysymyksiin sähköpostitse ja puhelimitse, sekä suomeksi että ruotsiksi.

”Osa kysymyksistä liittyy kielioppiin ja oikeinkirjoitukseen, ja kysyjiä saattavat olla yksityishenkilöt ja toimittajat, mutta suurin osa meille nykyisin tulevista kysymyksistä liittyy julkishallintoon. Kun Tukholman kaupunki hiljakkoin organisoi uudelleen kansallisiin vähemmistökieliin liittyvän työn, yksikön henkilöstö sai uudet virkanimikkeet. Näiden tittelien kääntämisessä pyydettiin apua meiltä.”

Ruotsinsuomalaista yhteistyötä

Iso osa kielenhuoltotyöstä liittyy sanastoihin. Aiemmin on laadittu muun muassa koulusanasto ja lääketieteen sanasto, ja nyt työn alla on kirjastosanasto.

”Julkaisemme myös Kieliviesti-lehteä, kirjoitamme kielipalstoja ruotsinsuomalaisiin lehtiin ja vastaamme kielikysymyksiin Ruotsin radion Kielipuoli-ohjelmassa”, kertoo Leskelä ja jatkaa:

”Suomen kielen huolto Ruotsissa pyrkii säilyttämään täällä käytettävän suomen lähellä Suomessa käytettävää suomea. Tämän varmistamme muun muassa tekemällä yhteistyötä Helsingissä sijaitsevan sisarvirastomme Kotimaisten kielten keskuksen kanssa.”

Kieliseminaari

Ruotsinsuomalainen kielenhuolto täytti viime vuonna 40, ja sen kunniaksi Kielineuvosto järjesti juhlaseminaarin. Joka kevät järjestetään myös suomen kielen seminaari: tänä vuonna seminaari järjestettiin jo maaliskuun alussa. Heikkilä kertoo, että seminaarissa käsiteltiin muun muassa virkakieltä ja uudissanoja.

Artikkeli on käännös Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen Inblicken-sarjan artikkelista.

Uppdaterad 06 april 2016