• Huvudmeny

14.9.2016

Vähemmistölaista selvitys

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä tarkastetaan ensi kesään mennessä.

Ruotsin hallitus on päättänyt, että niin sanotusta vähemmistölaista (laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä, 2009:724) tehdään selvitys. Selvityksen tekijäksi on valittu vähemmistöpolitiikan asiantuntija Lennart Rohdin. Hänen tehtävänään on tarkastella nykyisen lain vahvuuksia ja haasteita sekä tehdä muutosehdotuksia, jotta viranomaiset noudattaisivat lakia paremmin vastaisuudessa. Lisäksi selvityksen tarkoituksena on esittää ratkaisuja kansallisten vähemmistöjen näkyvyyden ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi.

Kielineuvoston selvittäjän Jennie Spetzin mukaan on hyvä, että hallitus on huomioinut vähemmistöuudistuksen yhteydessä ilmenneet ongelmat ottamalla lain tarkasteluun. Spetz toivoo, että selvityksessä nostetaan selkeästi esiin tehokkaimmat keinot kielten elvyttämiseen ja ehdotetaan suurempia panostuksia esimerkiksi koulutussektoriin.

Selvityksen tulee olla valmis kesäkuussa 2017.

Lue lisää

Hallituksen tiedote (ruotsiksi)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sisuradion uutinen selvityksestälänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad 14 september 2016