• Huvudmeny

26.9.2016

Hallitukselta ehdotus terminologiatyöstä

Hallituksen budjettiesityksessä ensi vuodelle ehdotetaan, että Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen vastuuta terminologiatyön osalta lisätään.

Budjettiesityksessä mainitaan, että Kielineuvoston ja Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen vastuuta terminologiatyöstä lisättäisiin. Terminologiatyö kuuluisi kielenhuoltotyöhön ja kielipolitiikan toteuttamiseen. Työtä varten tutkimuslaitos saisi noin neljän miljoonan kruunun lisän budjettiinsa vuodesta 2017 alkaen.

Nyt Terminologiakeskus TNC:llä on hallituksen toimeksianto, jonka kohteena on elinkeinoelämän ja yhteiskunnan ammattisanastollisen viestinnän tehostaminen. Hallituksen budjettiesityksessä todetaan, että TNC:n valtiontukea tarkennetaan ja suunnataan muutamiin tarkoin määriteltyihin yleishyödyllisiin palveluihin. Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos, TNC ja muut tahot saavat tehtäväksi laatia ehdotuksen siitä, kuinka julkinen terminologiatyö ja vastuu siitä jaetaan.

”Odotamme konstruktiivista dialogia TNC:n henkilöstön ja omistajien sekä muiden osapuolten kanssa”, toteaa Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen pääjohtaja Ingrid Johansson Lind.

Lue hallituksen budjettiesitys vuodelle 2017länk till annan webbplats (ruotsiksi).

Uppdaterad 26 september 2016