• Huvudmeny

17.10.2016

Varjoraportti vähemmistöistä

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta ja Tornionlaaksolaiset ovat laatineet varjoraportin vähemmistöoikeuksista Euroopan neuvostolle.

Uudessa raportissa kommentoidaan sitä, kuinka Ruotsi noudattaa Euroopan neuvoston suosituksia kansallisten vähemmistöjen oikeuksien turvaamiseksi.

Raportissa käydään läpi viime vuosien vähemmistöpoliittinen kehitys. Positiivisena esimerkkinä tuodaan esiin malli, joka lanseerattiin vähemmistöuudistuksen yhteydessä 2010. Mallin mukaan Ruotsin kunnat voivat hakea mahdollisuutta liittyä johonkin tai useampiin kolmesta hallintoalueesta (suomen, meänkielen ja saamen kielen hallintoalueet). Hallintoalue on tietty maantieteellinen alue, jonka piirissä vähemmistöryhmällä on erityisiä kulttuuri- ja kielioikeuksia.

Raportissa keskitytään kuitenkin seikkoihin, joissa Ruotsin vähemmistöpolitiikan ei katsota täyttävän niin sanotun vähemmistösopimuksen edellytyksiä ja vaatimuksia. Raportissa todetaan muun muassa, että monissa kunnissa ollaan liian passiivisia kielen suhteen. Raportin laatijoiden mukaan ongelma on myös se, että toteutettavia toimenpiteitä ei keskitetä ja että seurannassa on puutteita. Siksi on mahdotonta tietää, vahvistavatko toimenpiteet todellakin kieltä ja lisäävätkö ne puhujien määrää.

Raportti luovutettiin kansainväliselle komitealle, joka valvoo, kuinka Ruotsi noudattaa Euroopan neuvoston säännöstöä. Komitea oli tarkastuskäynnillä Ruotsissa 5.10.2016. Raportin ovat laatineet Kaisa Syrjänen Schaal, Ruotsin kirkon monikielisyysyksikön johtaja, ja professori emerita Leena Huss.

Lue raportti Lost MomentumPDF (pdf, 1.2 MB) (englanniksi).

Uppdaterad 17 oktober 2016