• Huvudmeny

21.6.2017

Kielipolitiikkaa Ruotsin yliopistoissa ja korkeakouluissa

Kielineuvoston uusi raportti tarjoaa katsauksen yliopistojen kielipolitiikasta.

Monilla Ruotsin yliopistoilla ja korkeakouluilla on kielipoliittinen ohjelma, jonka tarkoituksena on tehdä laitosten henkilöstö tietoiseksi kielten merkityksestä koulutus- ja tutkimustoiminnassa. Ruotsalaista kielipolitiikkaa säätelevät osin lait (mm. kielilaki) ja osin organisaatioiden omat ohjeistukset. Kielineuvoston uusin raportti Språkpolitik vid svenska universitet och högskolor on katsaus kielipolitiikan toteutumisesta.

Koulutusalan kielenkäyttö kansainvälistyy

Useimmat Ruotsin yliopistoista ja korkeakouluista kuuluvat kielilain alaisuuteen. Niiden tehtävänä on myös kansainvälistää toimintaansa. Se merkitsee, että yliopistojen tulee toisaalta turvata ruotsinkielistä toimintaa ja kehittää ruotsinkielistä terminologiaa toimialoillaan, mutta toisaalta myös mahdollistaa ruotsalaisten tutkijoiden työskentely ulkomailla ja ulkomaalaisten tutkijoiden työskentely Ruotsissa.

"Vaaditaan, että sekä tutkimustuloksia että toimintaa on tarjolla muillakin kielillä kuin ruotsiksi. Kehittämällä kielipolitiikkaansa yliopistot osoittavat, kuinka ne tulkitsevat mahdollisuuden kytkeä kielilain ja ruotsalaisen hallinnonalan perinteet kansainvälistämistehtävään ja oppilaitoksen omiin käytäntöihin”, sanoo Kielineuvoston ruotsin kielen huoltaja Susanna Karlsson, joka on laatinut raportin.

Lue lisää

Språkpolitik vid svenska universitet och högskolor (raportti)

Uppdaterad 21 juni 2017