• Huvudmeny

10.11.2017

Avustusta kansallisille vähemmistökielille

Valtionavustusten viimeinen hakupäivä on 19. tammikuuta 2018.

Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksella on tehtävänä jakaa valtionavustusta Ruotsin viiden kansallisen vähemmistökielen eli suomen, jiddišin, meänkielen, romanin ja saamen tukemiseksi. Avustuksen tarkoituksena on tarjota yksittäisille henkilöille paremmat edellytykset oppia ja käyttää kansallista vähemmistökieltään.

Avustusta myönnetään hankkeille, jotka vahvistavat luku- ja kirjoitustaitoja vähemmistökielissä, ja hankkeille, jotka lisäävät tietoa monikielisyydestä. Avustusta myönnetään myös sellaisille hankkeille, joissa kieli toimii kulttuurinkantajana ja joissa kieli välittyy sukupolvelta toiselle.

Avustusta voivat hakea Ruotsissa toimivat, voittoa tavoittelemattomat yhdistykset, järjestöt ja säätiöt, jotka eivät ole valtiollisia tai kunnallisia.

Kielen ja kansanperintee tutkimuslaitos panostaa varsinkin hankkeisiin, joissa

  • lapset ja nuoret ovat keskiössä
  • toiminta suuntautuu yhden kielen eri varieteetteihin tai useampiin kieliin
  • fokusoidaan pitkäkestoisuuteen ja jatkuvuuteen.

Hakemusten on oltava perillä viimeistään 19.1.2018. Lue lisää avustuksesta ja hakemusmenettelystä (ruotsiksi).

Uppdaterad 10 november 2017