• Huvudmeny

17.11.2017

Selvitys kansallisista vähemmistökielistä koulussa

Selvityksessä nostetaan esiin kolme keskeistä asiaa.

Jarmo Lainion, Sari Pesosen ja Moa Nordinin laatima selvitys Nationella minoritetsspråk i skolan – förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering (SOU 2017:91) (Kansalliset vähemmistökielet koulussa – paremmat edellytykset opetukselle ja elvytykselle) luovutettiin 15. marraskuuta ministeri Gustav Fridolinille.

Laajassa selvityksessä nostetaan esiin erityisesti kolme asiaa. Ensinnäkin ehdotetaan perustettavan uusi kouluaine nimeltä kansallinen vähemmistökieli (nationellt minoritetsspråk). Vähemmistökielten opetuksen tulisi myös sisältyä tuntisuunnitelmaan (timplan), jotta opetus ei jäisi varsinaisen kouluajan ulkopuolelle. Selvityksessä ehdotetaan myös, että opetuksen vähimmäismäärä olisi kolme tuntia.

Lue lisää hallituksen verkkosivustoltalänk till annan webbplats (ruotsiksi).

Uppdaterad 17 november 2017