• Huvudmeny

25.4.2018

Kolme kielipalkintoa jaettu

Kielineuvoston Språkrådsdagen-konferenssissa 24. huhtikuuta jaettiin kolme kielipalkintoa.

Vähemmistökielipalkinto myönnettiin Henrik Barrukille. Raadin perustelu: ”Vähemmistökielipalkinto 2018 myönnetään Henrik Barrukille hänen työstään uumajansaamen pelastamiseksi. Työ uumajansaamen ortografian ja uumajansaamelaisen sanakirjan parissa on luonut edellytykset, joiden ansiosta yhdellä Ruotsin kaikkein pienimmistä kansallisista vähemmistökielistä on edellytykset selviytyä. Barrukin työ osoittaa, kuinka yksittäisen tulisielun työ voi auttaa pientä kieltä selviytymään elossa.”

Klarspråkskristallen-virkakielipalkinnon sai 1177 Vårdguiden. Raadin perustelu:

”Järjestelmällisellä työllä ja selkeillä suuntalinjoilla sekä selkeän että sisällyttävän kielen hyväksi 1177 Vårdguiden välittää faktaperusteista tietoa selvällä ja miellyttävällä tavalla.”

Vähemmistökielipalkinnon ja Klarspråkskristallen-virkakielipalkinnon jakoi kulttuuri- ja demokratiaministeri Alice Bah Kuhnke.

Erik Wellanderin palkinto 2018 myönnettiin Lena Ekbergille kiitoksena merkittävästä ja monipuolisesta tieteellisestä työstä. Ekberg on tutkinut sanojen merkityksen siirtymistä ja ruotsin kielestä monikielisissä yhteyksissä.

Erik Wellanderin palkinnon jakoi professori Björn Melander.

Uppdaterad 26 april 2018