• Huvudmeny

19.7.2018

Termitietokanta pohjoismaisen liikkuvuuden tukemiseksi

Termitietokanta pohjoismaisen liikkuvuuden tukemiseksi -hankkeen tuloksena oli monikielinen termitietokanta.

Hankkeen tarkoituksena oli luoda ilmainen termitietokanta niille, jotka suunnittelevat muuttoa toiseen pohjoismaahan tai niille, jotka jo ovat muuttaneet. Tietokannan avulla voi selvittää vaikkapa mitä ruotsin ”förskoleklass” on jollakin muulla pohjoismaisella kielellä. Ellei termiä ole kyseisellä kielellä, tietokanta tarjoaa määritelmän ja siten tietoa käsitteen sisällöstä.

Yhteispohjoismaisen hankkeen projektipäällikkönä ja koordinaattorina toimi Norjan Kielineuvosto. Muita mukana olleita olivat Kielineuvosto ja Terminologiakeskus TNC Ruotsista, Dantermcentret ja Tanskan kielilautakunta Tanskasta, Terminologiakeskus TSK Suomesta ja Árni Magnússon -instituutti Islannista.

Tietokannassa on yhteensä 1 648 termitietuetta, joiden aihepiireinä ovat työmarkkinat ja koulutus. Termitietokannan kieliä ovat suomi, ruotsi, tanska, norja ja islanti. Jos terminologiassa on eroja, sekä suomen- että ruotsinsuomi ja ruotsin- ja suomenruotsi on huomioitu. Mukana ovat myös molemmat norjan kielet, kirjanorja ja uusnorja.

Tietokantaan pääsee linkistä http://nordterm.iterm.dk/portal/fi

Projektikoordinaattori Ole Våge, terminologi Norjan Kielineuvostossa, on kirjoittanut artikkelin hankkeesta. Norjankielinen artikkeli on luettavissa verkkolehdessä Terminfo 2/2017länk till annan webbplats.

Artikkeli on suomennettuna Kieliviesti-lehdessä 2/2018.

SR Sisuradio on haastatellut Kielineuvoston Riina Heikkilää hankkeesta. Haastattelulänk till annan webbplats on luettavissa ja kuunneltavissa radion verkkosivustolla.

Uppdaterad 19 juli 2018