• Huvudmeny

3.5.2019

Uutta oppimateriaalia vähemmistökielistä

Sveriges nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk on uusi oppimateriaali lukiota varten. Materiaali tarjoaa yleistä tietoa Ruotsin kielistä, Ruotsissa voimassa olevista laeista, oikeuksista ja monikielisyydestä. Lisäksi aineistossa on syventävää tietoa viidestä kansallisesta vähemmistökielestä ja ruotsalaisesta viittomakielestä.

Aineiston on laatinut Kielen ja kansanperinteen osasto Kielineuvosto, joka vastaa kansallisten vähemmistökielten edistämisestä ja huoltamisesta Ruotsissa. Kielineuvostossa työskentelee suomen, meänkielen, romanin, jiddišin ja ruotsalaisen viittomakielen kielenhuoltajia.

"Kansallisia vähemmistökieliä ja ruotsalaista viittomakieltä kohtaan on paljon kiinnostusta. Saamme vuosittain paljon kysymyksiä yläasteen ja lukion oppilailta kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä. Oppimateriaali on yksi tapa vastata kysymyksiin”, kertoo Anna Gezelius, Kielineuvoston vähemmistökielten koordinaattori.

Lukiota varten

Oppimateriaali on suunnattu lukiota varten, ja tarkoituksena on, että sitä voi käyttää useiden aineiden opetuksessa. Johdanto-osiossa esitellään ne kieliperheet, joihin kansalliset vähemmistökielet kuuluvat. Oppilaat saavat tietoa Ruotsin eri kielistä, monikielisyydestä, kielilaeista, kansallisten vähemmistöjen oikeuksista sekä siitä, miksi on vaikeaa arvioida, kuinka monta puhujaa kullakin kielellä on Ruotsissa. Seuraavassa osiossa esitellään tarkemmin kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet: kuinka kielet ovat tulleet Ruotsiin, niiden alkuperä, arvio puhujamääristä, vähemmistöihin liittyvä kulttuuri, kielten rakenne etc. Jokaisen kappaleen yhteydessä on myös aiheeseen liittyviä syventäviä kysymyksiä.

"Oppimateriaali on tarkoitettu ensisijaisesti lukioon, mutta sitä voi käyttää myös yläasteella. Tarkoituksenamme on myöhemmin laatia vastaavaa oppimateriaalia yläastetta varten”, Anna Gezelius kertoo.

Linkki

Oppimateriaali Sveriges nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråklänk till annan webbplats (ruotsiksi)

Uppdaterad 03 maj 2019