• Huvudmeny

26 juni 2013

Hur blir databasinformation på ett språk till begriplig text på andra språk?

Dana Dannélls, Göteborgs universitet, har i sin avhandling ”Multilingual text generation from structured formal representations” undersökt hur datorsystem kan omvandla databasinformation på ett språk till begriplig text på flera andra språk.

Dannélls har undersökt hur texter i en databas skrivna på hebreiska, engelska och svenska och som handlar om museiföremål är uppbyggda och formulerade. Hon har särskilt undersökt hur man refererar till samma fysiska föremål på de olika språken. Ett objekt kan till exempel omnämnas ”Mona Lisa”, ”tavlan” eller ”den” i samma text. Detta kallas koreferens och är ett viktigt inslag när man utgår från samma databastext som ska översättas till flera andra språk.

Resultatet av undersökningen visar att det finns gemensamma drag men också tydligt språkspecifika text- och informationsstrukturella drag som karakteriserar de tre undersökta språken. Dessa resultat ska omvandlas till ett datorsystem för att undersöka hur den automatiska översättningen av texterna kan förbättras.

Dana Dannélls  disputerade på sin avhandling tidigare i år.


Uppdaterad 05 februari 2014