• Huvudmeny

1 april 2013

Uppsving för Henning efter pronomendebatt

Den ökade användningen av hen har lett till att allt fler nu döper sina barn till Henning. Sedan november förra året har 327 nyfödda fått namnet, varav drygt hälften är flickor. Det kan jämföras med bara 3 för samma tid året innan, alla pojkar.

Att Henning nu ökar i popularitet är en intressant utveckling som visar att ett tidigare könsspecifikt namn på kort tid kan bli könsneutralt. Med tanke på att debatten om hen tilltog under senare delen av förra året är en fortsatt ökning att vänta.

Anna och Björn tillhör de föräldrar som valt att döpa sitt nyfödda barn till Henning. Så här motiverar de namnvalet:
”Vi tyckte det lät fint, som ’älskling’, och bestämde oss för det redan innan vi visste om det skulle bli en flicka eller pojke. Vi tänkte också att namnet skulle fungera bra internationellt eftersom det slutar på -ing som finns i många engelska ord.”

Men alla är inte lika glada. Henning Marklund, 75, har skrivit till Namnverket för att få ett stopp på det könsneutrala bruket av sitt namn. I veckan fick han beskedet att bara namn som inte finns i almanackan kan tas upp till prövning. ”Jag vill att det ska framgå av mitt namn vilket kön jag har”, säger Henning som överklagat beslutet.

Ändrar sig inte Namnverket kommer han att ansöka om att få byta namn till Hanning.

2 april: Se vår kommentar till ovanstående.


Uppdaterad 06 februari 2014