• Huvudmeny

1 april 2014

Så använder du känslosymboler

Ett EU-direktiv som träder i kraft i dag reglerar användandet av känslosymboler, så kallade smilisar eller smileys, i skrift.

Huvudregeln är att behandla känslosymbolen på samma sätt som fotnotstecken. Om symbolen hänvisar tillbaka på ett enskilt ord skrivs den direkt efter ordet, om den hänvisar till hela meningen skrivs den efter punkten. Du bör inte använda alltför många symboler i samma text, eftersom detta kan ge ett oseriöst intryck.

Språkrådet, som inte tidigare reglerat sms- och chattspråk, kommer att implementera reglerna i ett eget kapitel i den nya utgåvan av Myndigheternas skrivregler, som planeras komma ut under året.

EU-direktivet, som på svenska fått titeln ”Direktiv om användning av känslo- och humörsymboler”, träder i kraft i dag. En nyinrättad europeisk myndighet, Langeuro, kommer att ansvara för implementering och tillsyn. Genom samarbete med Försvarets radioanstalt (FRA) och dess europeiska systermyndigheter kommer myndigheten att kunna bedriva tillsyn över att regleringen följs.

Direktivet sätter också ner foten i den omdiskuterade frågan om huruvida manuellt skapade smilisar ska ha näsa eller inte. Näsa är obligatoriskt enligt de nya reglerna. Langeuros talesperson Emo Ticchoni poängterar att det är viktigt att känslosymboler är tydliga och lättbegripliga. Att utesluta ett så viktigt drag som näsan gör symbolen svår att förstå, menar han. En särskild näskompletterad uppsättning smilisar, en ”nose font”, ska nu därför tas fram och göras tillgänglig för flertalet mobilplattformar.

Skrift på de sociala nätverken Facebook och Twitter kommer dock inte att gälla under regelverket, eftersom dessa företag är USA-baserade.

Direktivet kommer inom de närmaste dagarna att publiceras på EU:s webbplats om språklänk till annan webbplats.

Kompletterande information.

Uppdaterad 09 oktober 2014