• Huvudmeny

3 april 2014

Nya möjligheter till kommunikation för dövblinda

Med taktilt teckenspråk kan den som har både nedsatt syn och nedsatt hörsel uttrycka sig. Och vill sådana personer uttrycka sig i sociala medier finns sedan februari tjänsten Fejjan för alla.

I det taktila teckenspråket uppfattas tecknen med hjälp av känseln. Den som tecknar låter personens händer följa med i rörelserna. Också tonfall går att få fram genom rörelser.

Många personer med dövblindhet har hunnit lära sig det vanliga teckenspråket innan de förlorade synen och tycker därför inte att steget till taktilt teckenspråk är särskilt stort. Det största hindret med taktilt teckenspråk uppstår när personer med dövblindhet ska tala med varandra i grupp. Några få har kunskapen att samtala med två andra samtidigt, alla håller då i varandras händer, men det är lätt att det blir rörigt att hänga med. På möten med fler än tre personer krävs alltid att alla har en egen tolk, som fungerar som personens syn och hörsel. Tolkarna beskriver då hela omgivningen, till exempel de andra personernas ansiktsuttryck.

I Sverige beräknas det finnas cirka 2 000 personer med dövblindhet, men mörkertalet är stort. Ca 400 är födda med dövblindhet, eller har förlorat syn och hörsel som småbarn. För dem är det svårare att lära sig taktilt teckenspråk, eftersom de aldrig sett eller hört en annan person kommunicera. Bäst resultat uppnår de som börjar teckna väldigt tidigt. Men det finns exempel på personer med dövblindhet som har lärt sig att kommunicera så sent som i 40–50-årsåldern.

Den 7 februari i år lanserades ”Fejjan för alla”, en tjänst som gör det möjligt för dövblinda att använda Facebook. Det är nu 10 år sedan Facebook grundades, och det har länge funnits ett behov av att göra tjänsten tillgänglig för de med syn- och hörselnedsättningar. Fejjan för alla är en avskalad version av Facebook, där de viktigaste funktionerna som meddelanden, vänner och statusar har förenklats.

”Just personer med dövblindhet har lätt för att bli isolerade, därför är det extra viktigt att vi ska kunna använda tjänster som alla utan funktionsnedsättningar använder”, säger Klas Nelfelt, testperson för projektet.

Uppdaterad 24 april 2014