• Huvudmeny

17 oktober 2014

En bok om talande ting

En solkig balklänning, fågelskådarens kikare och en ständigt växande meccanolåda. Den nya boken ”Talande ting. Berättelser och materialitet” handlar om hur föremål kan ge innehåll och form åt olika berättelser.

bokomslag

I boken Talande ting. Berättelser och materialitet skriver tolv etnologer och folklorister från tre nordiska länder om materialitet och narrativitet.

”Det handlar om vad det materiella har för betydelse i en berättelse. Ett föremål kan utlösa berättelser eller vara en berättelse i sig. Materialitet och narrativitet förenar etnologins båda delar – den materiella och den immateriella”, säger Katarina Ek-Nilsson som är avdelningschef på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala och en av redaktörerna för boken.

Föredrag blev en bok

I artiklarna diskuteras till exempel vad maträtter berättar om identitetsskapande, hur en rekonstruerad Pink Floyd-konsert kan ge näring åt minnesproduktion och nostalgi och vilken funktion berättelsen om en gammal prästkappa kan ha. Idén till boken kom efter ett nordiskt seminarium om materialitet och narrativitet där etnologer och folklorister presenterade sin forskning på området. ”Vi tyckte att föredragen var så bra att de fick bli grunden för en bok. Det har saknats litteratur som handlar om det här ämnet”, säger Katarina Ek-Nilsson.

Läs mer och beställ bok

Uppdaterad 17 oktober 2014