• Huvudmeny

27 mars 2014

Flytt av samlingar

Måndag 30 mars till och med torsdag 2 april flyttar vi våra samlingar i Lund till nya lokaler och arkivet har då stängt för besökare.

De skriftliga samlingar som finns tillgängliga i Dialekt- och ortnamnsarkivets (DALs) tidigare lokaler i Lund kommer att flyttas till Landsarkivet i Lund. Arkivet kommer därför att hålla stängt från och med måndag 30 mars till och med torsdag 2 april.

Från och med tisdag 7 april kommer huvuddelen av DALs skriftliga samlingar att finnas tillgängliga vid Arkivcentrum Syd i Lund. Samlingarna kommer att hållas tillgängliga genom ett samarbete mellan Landsarkivet och Folklivsarkivet i Lund.

Arkivcentrum har öppet:
Måndag–fredag 9–16. Framtagning av arkivhandlingar 9–12 samt 13–15.

Delar av det inspelade materialet är flyttat från Lund till Uppsala för digitalisering. Du kan göra beställningar av inspelningar ur våra samlingar. Kontakta oss gärna för mer information.

Läs mer

Arkivcentrum Sydlänk till annan webbplats

Landsarkivet i Lundlänk till annan webbplats

Folklivsarkivet vid Lunds universitetlänk till annan webbplats

Pressmeddelande: Beslut om förändrad organisation och verksamhetsinriktninglänk till annan webbplats

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborglänk till annan webbplats (DAG) har ansvar för samlingarna i Lund.

Uppdaterad 27 mars 2015