• Huvudmeny

2.4.2015

Välkommen till språkvårdsseminariet i finska!

Du kan fortfarande anmäla dit till seminariet som arrangeras 10 april på Finlandsinstitutet i Stockholm.

Under dagen hör vi föredrag om språklagstiftningen i Sverige och Finland, om nya språkvårdsrekommendationer i finska och om finska nyord. Vi får också höra ett föredrag om den finskspråkiga informationen på förvaltningskommunernas webbplatser.

Seminariespråket är finska.

Du kan fortfarande anmäla dig till seminariet. Skicka anmälan till suomi@sprakochfolkminnen.se. Deltagaravgiften är 300 kronor.

Mer information finns på vår seminariesida (på finska).

Uppdaterad 02 april 2015