• Huvudmeny

20 april 2015

Årets första Kieliviesti ute nu

Kieliviesti är Institutet för språk och folkminnens språkvårdstidskrift med artiklar på finska och meänkieli.

Årets första nummer innehåller bland annat artiklar om

  • att växa upp med tre språk i familjen
  • hur, och om, finskan i de svenska myndigheternas informationstexter skiljer sig från finskan i de finska myndighetstexterna
  • kurser för förvaltningskommunernas samordnare
  • Kanslikollegiets första översättare till finska på 1700-talet
  • lättläst information
  • 10 nyord i finskan.

I meänkielidelen diskuteras ordet haiju (lukt, doft) och presenteras flera nyord i meänkieli.

Några av artiklarna är fritt tillgängliga på Institutet för språk och folkminnens webbplats.

Uppdaterad 21 april 2015