• Huvudmeny

20 april 2015

Bidrag till de nationella minoritetsspråken

Institutet har fördelat 3,5 miljoner kronor till 24 olika projekt som ska stödja de nationella minoritetsspråken.

I dagarna har besked lämnats till alla som sökt bidrag.

Läs mer

Projekt som beviljats medel 2015

Uppdaterad 21 maj 2015