• Huvudmeny

6 maj 2015

Prisregn under Språkrådsdagen

Minoritetsspråkspriset.

Kulturminister Alice Bah Kuhnke delade ut Minoritetsspråkspriset till modersmålsläraren Sadeta Murić.

Modersmålsläraren Sadeta Muríc och Västra Götalandsregionen var några av dem som belönades med priser under Språkrådsdagen i Stockholm.

Totalt delades tre språkvårdspriser ut under dagen.

Klarspråkskristallen delas ut till en kommun, en myndighet eller ett landsting som driver ett framgångsrikt klarspråksarbete.  I år går priset till Västra Götalandsregionen, bland annat för deras särskilda satsning att göra underlagen till politiska beslut kortare och mer begripliga.

Västra Götalandsregionen är vinnare av Klarspråkskristallen 2015.

Minoritetsspråkspriset går i år till modersmålsläraren Sadeta Muríc. Hon prisas för sitt arbete med att stärka flerspråkiga barns mångkulturella identitet och för att ha främjat språkutvecklingen både i skolan och i bosniska föreningar.

Båda priserna delades ut av kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet, tilldelades Erik Wellanders pris under Språkrådsdagen. Hon får priset för sin forskning om skolans läs- och skrivundervisning.

Läs mer om priserna

Klarspråkskristallen

Minoritetsspråkspriset

Erik Wellanders pris

Uppdaterad 13 maj 2015