• Huvudmeny

29 september 2015

Naturen i kulturen

Vad är natur och när, var och hur möter vi den i vår vardag? Boken Naturen för mig diskuteras i aktuellt radioprogram.

Bokomslag Naturen för mig.

Naturen tolkas ofta utifrån naturvetenskapliga perspektiv, inom ämnen som biologi, geologi, kemi och fysik. Men naturen är också en del av människors vardagliga och kulturella sammanhang. I måndagens program av Vetenskapsradion Forum diskuterade Institutet för språk och folkminnens forskare Lina Midholm naturens roll i våra liv, med utgångspunkt i den populärvetenskapliga boken Naturen för mig.

”Naturen finns ju överallt, även i staden, och den betyder något för människor. Det är därför det är så viktigt att möta det ur ett kulturvetenskapligt perspektiv”, säger Lina Midholm som är forskningsarkivarie i Göteborg.

​Vår relation till naturen

Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv gavs ut av institutet i samarbete med Folklivsarkivet i Lund under 2014 och handlar om människors vardagliga förhållningssätt till naturen i vår egen tid. Den bygger på människors egna erfarenheter och berättelser och utgår från ett rikt och mångsidigt material som samlats in över hela Sverige — genom frågelistor, intervjuer och fältarbeten.

Genom bokens trettiotal artiklar tas vi som läsare med på bland annat kosläpp och bergsklättring, vi får inblick i fågelskådarens och skogsarbetarens värld och vi lär oss att upptäcka naturen som skafferi. Artiklarna varvas med citat, berättelser, teckningar och fotografier. I boken medverkar forskare från de svenska folkminnesarkiven och flera av landets universitet.

Lyssna på radioprogrammet

Naturens roll i våra liv — Vetenskapsradion Forum 28/9 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beställ boken

Naturen för mig — Nutida röster och kulturella perspektiv
Enskilda artiklar kan också laddas ned som pdf:er

Uppdaterad 30 september 2015