• Huvudmeny

7 december 2015

Svensk språkpolitik fyller 10 år!

I dag, 7 december, är det 10 år sedan riksdagen beslutade om en nationell svensk språkpolitik.

Språklagen trädde sedan i kraft 2009, följt av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 2010.

Alla ska ha rätt till språk

Ett av de fyra överordnade målen för svensk språkpolitik är att alla ska ha rätt till språk. Alla ska ha möjlighet att utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla och bruka det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk.

Övriga mål handlar om att svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige, att svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk samt att den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig.

Sedan 2006 uppmärksammar Språkrådet årligen dagen.

Läs mer

Om den svenska språkpolitiken

Uppdaterad 07 december 2015