• Huvudmeny

14 januari 2016

Bidrag till insatser för de nationella minoritetsspråken

Nu finns nya medel att söka för projekt som främjar de nationella minoritetsspråken. Ansökningarna ska vara inlämnade senast den 1 mars 2016.

Institutet för språk och folkminnen har 3,5 miljoner kronor att fördela till stöd för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. Syftet med bidraget är att ge enskilda personer bättre förutsättningar att tillägna sig och använda sitt nationella minoritetsspråk.

Projektmedel fördelas till projekt som stärker läs- och skrivfärdigheter i minoritetsspråk och insatser för att öka kunskaper om flerspråkighet, språket som kulturbärare eller språköverföring mellan generationer. Bidrag kan sökas av föreningar, organisationer eller stiftelser som inte är statliga eller kommunala, och som utan vinstsyfte bedriver verksamhet i Sverige.

Ansök senast 1 mars

Ansökan om bidrag ska vara inlämnad senast den 1 mars 2016. Använd blanketten nedan.

Ansökan om bidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken 2016Word (word, 92 kB)

Kontakt

Harriet Kowalski

Telefon: 08-442 42 01

E-post: harriet.kowalski@sprakochfolkminnen.se

Läs mer

Bidrag till minoritetsspråken

Projekt som beviljats medel 2015

Uppdaterad 14 januari 2016