• Huvudmeny

10 februari 2016

Föreläsningar på Arkivcentrum i Uppsala

Djurnamn och stockholmska. Det är två av ämnena som avhandlas under årets föreläsningsserie på Arkivcentrum i Uppsala.

exteriörbild arkivcentrum uppsala

Under 2016 ordnas liksom tidigare år en föreläsningsserie på Arkivcentrum i Uppsala. Institutet deltar med två föreläsningar. Katharina Leibring, förste forskningsarkivarie på Namnarkivet i Uppsala, föreläser den 15 mars under rubriken Sixten, Wilma och Nellie. Om namn på våra sällskapsdjur. Den 22 november föreläser Jenny Öqvist, forskare på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, om Perspektiv på stockholmska.

Andra deltagare i föreläsningsserien är Landsarkivet i Uppsala, Landstinget i Uppsala län, Folkrörelsearkivet för Uppsala län och Seminariet för nordisk namnforskning vid Uppsala universitet. Första föreläsningen för året, Fallet Engeström. När, var, hur? Vem, vad och varför?, hålls den 16 februari.

Tid och plats

Föreläsningarna har fritt inträde och äger rum på tisdagar klockan 18 i föreläsningssalen på plan 3, Arkivcentrum i Uppsala (adress: Von Kraemers allé 19, Uppsala).

Program

Föreläsningar Uppsala Arkivcentrum 2016PDF (pdf, 586.8 kB)

Uppdaterad 14 mars 2016