• Huvudmeny

19 februari 2016

Läromedel för de nationella minoritetsspråken

Språkrådet har varit med och tagit fram nya läromedel för finska, jiddisch och romska.

I slutet av februari kommer nya läromedel för lärare som ska undervisa i nationella minoritetsspråk för nybörjare. Till kursplanerna finns även kommentarer som ska ge en djupare förståelse för innehållet i kursplanerna och i läromedlen. Språkvårdare från Språkrådet har medverkat i arbetet med kommentarsmaterialet för finska, jiddisch och romska.

”Vi har faktagranskat materialet, särskilt vad gäller sådant som språkens ursprung, historia och utveckling” berättar Riina Heikkilä som är språkvårdare i finska.

Kulturen lyfts fram

Riina Heikkilä har också tillsammans med Jean Hessel, språkvårdare i jiddisch, och Baki Hasan, språkvårdare i romska, kommenterat kursplanerna i Skolverkets informationsfilm Språk och kultur i nationella minoritetsspråklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

tvbild

I kursplanerna för minoritetsspråken lyfts kulturen fram som en viktig del i språket och språkutvecklingen.

”Språk och kultur är så tätt sammanflätade att man knappt kan tänka sig det ena utan det andra. I den nya kursplanen har man tagit hänsyn till jiddischkulturen och lyft fram den på flera olika sätt” säger Jean Hessel i informationsfilmen.

Utökad rätt till modersmålsundervisning

Sedan den 1 juli 2015 har barn som tillhör någon av de nationella minoriteterna utökad rätt till undervisning i modersmål. Det innebär bland annat att man har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är något dagligt umgängesspråk i hemmet. Även kravet på att eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket har tagits bort.

Läs mer

Språkpolitik: Minoritetslagen

Om nationella minoritetsspråk

Minoritetsspråk:

För dig i skolan: Barns språkliga rättigheter

Händelser i almanackan: Internationella modersmålsdagen 21 februari

Länkar

Skollagen (2010:800)länk till annan webbplats

Skolverket: Nationella minoritetsspråklänk till annan webbplats

Skolverket: Rätten till att utveckla sitt modersmållänk till annan webbplats

Skolverket: Språk och kultur i nationella minoritetsspråk (film)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverket: Kursplaner i nationella minoritetsspråk (film)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad 04 mars 2016