• Huvudmeny

24 februari 2016

Webbfrågelista om vardagsmagi

Har du lekt anden i glaset eller Svarta Madame? Dela med dig av dina berättelser och tankar!

charlie

Att med hjälp av till exempel ett glas eller pennor ta kontakt med andar som svarar på frågor och att i en spegel kalla efter Svarta Madame är idag aktiviteter som främst engagerar barn och ungdomar. Nu vill vi dokumentera berättelser, tankar och minnen om lekar som anden i glaset, Charlie Charlie och Svarta Madame.

Kompletterar äldre samlingar

Webbfrågelistan ingår i projektet Vardagsmagi som fokuserar på nutida folklore.

”Vi vill komplettera våra äldre samlingar om vardagsmagiska föreställningar och praktiker, sådant som i dagligt tal ofta benämns som ’skrock’ eller ’vidskepelse’. Flertalet ritualer som vi intresserar oss för är i första hand barn- och ungdomstraditioner och befinner sig inte sällan i gränslandet mellan lek och allvar” berättar Fredrik Skott, forskningsarkivarie på Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg, som ansvarar för projektet.

Svara på frågelistan

Läs mer

Projekt: Vardagsmagi

Tidigare webbfrågelistor

Att säga samma sak

Flicka eller pojke?

Gå på gatubrunnar

Uppdaterad 04 mars 2016