• Huvudmeny

16.3.2016

Sverigefinsk språkvård

Terminfo heter Terminologicentralen TSK:s tidskrift på webben. Det senaste numret innehåller en artikel om sverigefinsk språkvård.

Terminologicentralen TSK är en finsk organisation som arbetar med terminologi och ordlistor inom fackspråk.

TSK publicerar Terminfo-tidskriften på webben. Det är en gratis tidskrift och den enda finskspråkiga informationstidskriften inom terminologi och fackspråk. Några av artiklarna publiceras på engelska.

I nummer 1/2016 behandlar man bland annat den sverigefinska språkvården. Artikeln har skrivits av språkvårdarna i finska på Språkrådet, Riina Heikkilä och Henna Leskelä.

Läs Terminfo 1/2016länk till annan webbplats.

Uppdaterad 16 mars 2016