• Huvudmeny

5 april 2016

Uppdateringar till finska nätordböcker

Institutet för de inhemska språken har uppdaterat Kielitoimiston sanakirja, ordbok om standardfinska, och dialektordboken Suomen murteiden sanakirja.

En ny elektronisk version av Kielitoimiston sanakirja har publicerats. Boken beskriver det centrala ordförrådet i det finska standardspråket och innehåller ungefär 100 000 uppslagsord. I den uppdaterade versionen finns över 700 nya artiklar. Därtill har cirka 1 400 artiklar omarbetats. Vid sidan av ändringar i innehållet har även nätordbokens gränssnitt utvecklats: man kan använda den nya versionen på finska, svenska, engelska och tyska.

Dialektordboken Suomen murteiden sanakirja har en nätversion som nu omfattar uppslagsorden huka–lasiäijä och innehåller sammanlagt 110 000 sökord. Enligt ordbokens redaktion publiceras årligen cirka 6 000 nya uppslagsord i nätversionen.

Läs mer (på finska)

Kielitoimiston sanakirjalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Suomen murteiden sanakirjalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Presentation av ordböcker på Institutet för de inhemska språkens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad 05 april 2016