• Huvudmeny

12 april 2016

Institutet för de inhemska språken på Youtube

Språkvård i finska fick ett nytt forum när Språkrådets systermyndighet i Finland öppnade en Youtubekanal.

Institutet för de inhemska språken i Helsingfors har startat en egen kanal på videogemenskapen Youtube. Hädanefter är det alltså möjligt att bekanta sig med institutets verksamhet och tjänster med hjälp av videor. De första videorna handlar om myndighetens namnarkiv och dess digitalisering. I framtiden kommer till exempel tips för användning av ordböcker och webbtjänster att publiceras.

Institutet för de inhemska språken har också andra kanaler i sociala medier: blogg, Facebooksidor (för tidskriften Språkbruk och finsk klarspråksverksamhet) och både finskspråkigt och svenskspråkigt Twitterkonto.

Läs mer

Institutets nyhet om ämnet (på finska)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Youtubekanal (hittills på finska)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Språkinstitutets Twitterkontolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Språkbruks Facebooksidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Språkrådets finskspråkiga Facebooksidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Språkrådets svenskspråkiga Facebooksidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad 12 april 2016