• Huvudmeny

14 mars 2016

Språkligt på Vetenskapsfestivalen

Vilka är de vanligaste frågorna om svenska språket och hur använder man bäst ordböcker och ordlistor? Det är temat för två olika föreläsningar som Susanna Karlsson från Språkrådet håller under Vetenskapsfestivalen i Göteborg.

Vetenskapsfestivalen i Göteborg är ett populärvetenskapligt evenemang som pågår 13–17 april och innehåller föreläsningar, samtal och workshops.

Susanna Karlsson, språkvårdare på Språkrådet, håller på fredagen två olika föreläsningar om språk och språkvård. Under rubriken ”Hen, dem eller sen? Vilka är de vanligaste frågorna om svenska språket?” pratar hon tillsammans med Emmy Rasper från Språket i P1 om vilka de vanligaste frågorna om svenska språket är och hur språkvetare besvarar dem. I föreläsningen ”Handböcker, ordböcker och ordlistor – nycklar till språket om man vet hur de används!” berättar hon om vilken sorts frågor som kan besvaras med hjälp av vilka språkhjälpmedel.

Vetenskapsfestivalens programpunkter är gratis och öppna för alla.

Läs mer

Vetenskapsfestivalen i Göteborglänk till annan webbplats

Uppdaterad 19 april 2016