• Huvudmeny

19 april 2016

Enkät om Kieliviesti

Språkrådet kartlägger åsikter om tidskriften Kieliviesti.

Kieliviesti, som publiceras av Språkrådet, är en sverigefinsk språktidskrift som fyllde 35 år i fjol. Nu vill Språkrådet ta reda på vad man tycker om tidskriften. Du kan dela med dig av dina tankar genom att svara på enkäten. Du kan svara även om du inte läser Kieliviesti.

Alla som fyller i blanketten och ger sina kontaktuppgifter är med i en utlottning av boken Kielikuvat; man kan även svara anonymt. Kielikuvat innehåller tecknaren Markku Huovilas illustrationer i Kieliviesti 2000–2014. Det finns även korta svenskspråkiga sammanfattningar av de artiklar som bilderna illustrerar.

Det går att svara på både finska och svenska.

Sista svarsdag är fredag den 20 maj. Vi hoppas att få mycket respons!

Till enkäten

Kyselylomakkeeseen

Mer om Kieliviesti

Uppdaterad 23 maj 2016