• Huvudmeny

2 september 2016

Ny undersökning om sverigefinska ungdomars språk

Annaliina Gynne har forskat om ungdomars språkandepraktiker i skolan och på sociala medier.

Annaliina Gynne, forskare i didaktik, ser ljust på finskans framtid i Sverige. I sin doktorsavhandling har hon observerat elever i åldrarna 11–13 i en sverigefinska skola och kommit fram till att finskan verkar ha en given plats i ungdomarnas liv.

Gynne hittade många tecken på flerspråkighet i sin undersökning. Utöver svenska och finska är också engelska ett starkt språk hos ungdomarna. Dessutom hade ungefär hälften av eleverna tillgång till ytterligare ett språk vid sidan av svenska, finska och engelska. Bakom tvåspråkighet ligger alltså flerspråkighet. Forskningsresultaten visar att finska framför allt används i skolan och i sammanhang som involverar familj, släkt och finskspråkiga vänner.

Gynnes avhandling består av fyra studier i vilka hon kartlägger olika språkandepraktiker som ungdomar deltar i – både i den tvåspråkiga skolmiljön och utanför den. Undersökningen befäster den bild som finns om flerspråkiga ungdomars vardag i ett nordiskt samhälle. Avhandlingen bidrar till en fördjupad kunskap om utbildningsfrågor och vardagen för den sverigefinska minoriteten i Sverige.

Annaliina Gynne försvarar sin doktorsavhandling i didaktik, Languaging and social positioning in multilingual school practices – Studies of Sweden Finnish middle school years, på Mälardalens högskola den 2 september.

Läs mer

Annaliina Gynne försvarar sin doktorsavhandling i didaktiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (mdh.se)

Forskaren som ser ljust på finskans framtidlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (minoritet.se)

Uppdaterad 02 september 2016