• Huvudmeny

28 september 2016

Nytt häfte av Sveriges medeltida personnamn

Jøn(i)s, Jøsse, Iulfridh och Jorun. Det är några av de namn som tas upp i det senaste häftet av Sveriges medeltida personnamn.

Det nya häftet av ordboken Sveriges medeltida personnamn, häfte 17, omfattar förnamn från Jordan till Jøsse och går alltså i alfabetet fram till slutet av bokstaven I (som är sammanslagen med J). Nästan alla namn i häftet är inlånade, kristna namn, och de allra flesta är mansnamn.

bokomslag

Häfte 17 av SMP. Allra sist i häftet kommer Iøøs, med hänvisning till artikeln Iønis 1480. Den 28/12 det året får en viss ”Iøøs Bwk” lön i en räkenskap. I en senare post i räkenskapen visar det sig att han heter Jøns. Tillnamnet Bwk/Buk skulle i dag troligen ha skrivits Bock.

Jorun och Iulfridh

”Bland de fåtaliga kvinnonamnen kan nämnas två som är inhemska: Jorun och Iulfridh. Jorun är inte känt från det medeltida Sverige, men tas upp i ordboken eftersom namnet är känt från Bohuslän, ett landskap som på medeltiden hörde till Norge men som ändå tas med i ordboken. Iulfridh har en namnbärare från det danska Skåne och en från Östergötland. Iulfridh står sannolikt för Ighulfridh, ett namn som är känt från en uppländsk runsten” berättar Lennart Ryman på Namnarkivet i Uppsala som är huvudredaktör för Sveriges medeltida personnamn.

Från Abbe till Jøsse

Sveriges medeltida personnamn (SMP) ska i princip ta upp alla personnamn som har bevarats i skriftliga källor från det medeltida Sverige. Grunden är samlingarna i Uppsala, som innehåller närmare en miljon kort med belägg på namn från medeltiden och 1500-talet. Ordboken ges ut häftesvis, och med häfte nummer 17 omfattar den förnamnen från Abbe till Jøsse.

Uppdaterad 13 oktober 2016