• Huvudmeny

2 november 2016

Ändrad ansökningstid för bidrag till minoritetsspråk

Från och med den första december går det att söka bidrag till projekt som främjar de nationella minoritetsspråken.

Ansökningstiden för bidrag till insatser för de nationella minoritetsspråken har i år tidigarelagts. Den nya ansökningstiden är från den 1 december 2016 till och med den 20 januari 2017.

Ansökningsblanketten kommer att vara tillgänglig här på webbplatsen från den första december.

Om bidraget

Institutet för språk och folkminnen fördelar statsbidrag som har till syfte att ge enskilda personer bättre förutsättningar att tillägna sig och använda sitt nationella minoritetsspråk.

Projektmedel fördelas till projekt som stärker läs- och skrivfärdigheter i minoritetsspråk och insatser för att öka kunskaper om flerspråkighet, språket som kulturbärare eller språköverföring mellan generationer. Bidrag kan sökas av föreningar, organisationer eller stiftelser som inte är statliga eller kommunala, och som utan vinstsyfte bedriver verksamhet i Sverige.

Uppdaterad 03 november 2016