• Huvudmeny

21 juni 2017

Språkpolitik vid svenska universitet och högskolor

I en ny rapport från institutet ges en överblick över på vilket sätt språkpolitik formaliseras vid svenska lärosäten.

I syfte att göra medarbetare uppmärksamma på språkens betydelse i den svenska utbildnings- och forskningsverksamheten antar många lärosäten en språkpolitik. Den svenska språkpolitiken regleras dels nationellt genom lagar (t.ex. Språklagen), dels lokalt genom organisationers interna styrdokument. I Språkrådets senaste rapport Språkpolitik vid svenska universitet och högskolor ges en överblick över formaliseringen av denna lokala språkpolitik vid svenska utbildnings- och forskningsinstitut.

En internationalisering av språkbruket inom utbildning

Förutom att de flesta svenska universitet och högskolor lyder under språklagen har de i uppdrag att internationalisera sin verksamhet. Det betyder att de å ena sidan är ålagda att värna svenskan och främja utvecklingen av svensk terminologi inom sina verksamhetsområden. Men det betyder också att de å andra sidan ska göra det möjligt för svenska forskare att arbeta och publicera sin forskning utomlands, och för utländska forskare att arbeta i Sverige.

"Det kräver att man tillgängliggör både forskningsresultat och verksamhet på fler språk än svenska. Genom att utveckla en lokal språkpolitik visar lärosätena hur de tolkar möjligheten att jämka samman språklagen och svensk förvaltningstradition med internationaliseringsuppdraget och lokal praxis", säger Susanna Karlsson, språkvårdare och författare till rapporten.

Rapporten är en uppföljning av tidigare undersökningar som Språkrådet har gjort av språkval i högre utbildning. Den vänder sig särskilt till den som arbetar med internationaliserng av den högre utbildningen, men också till den som i sitt arbete kommer i kontakt med språkstrategiska frågor - såväl på strukturell som individuell nivå - vid svenska universitet och högskolor.


Ladda ner rapporten:

Publikationer:    

Språkpolitik vid svenska universitet och högskolor


Läs mer:‌

Språk:

Språkpolitik                         

 

Uppdaterad 09 juli 2017