• Huvudmeny

28 juni 2017

”En bok som tillhör alla resande”

Boken Dinglarens väg – Vorsnos Drom skildrar resandefolkets historia utifrån resandes egna livsberättelser. Nu finns den i digital form – fri för alla att ladda ner och läsa.

"Dinglarens väg är inte bara min, Anns eller medskaparnas bok utan det är en bok som tillhör alla resande eftersom det är en del av deras historia som berättas. Boken gjordes som ett demokratiskt projekt och att den nu blir tillgänglig för alla känns som ett naturligt steg i den demokratiska processen", säger Britt-Inger Hedström som tillsammans med Ann Hellman har redigerat boken.

Under flera års tid har de i samarbete med många andra samlat in inspelningar med resande från olika delar av Sverige – berättelser som lade grunden till boken. Det insamlade materialet finns bevarat i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.

Resandes egna livsberättelser

Dinglarens väg – Vorsnos Drom, som gavs ut av institutet 2015, innehåller berättelser om samhällets övergrepp, skam och utanförskap, men också om fina minnen, en levande kultur och stark gemenskap.

”Jag vill inte att mina barn ska behöva känna den där skärande smärtan i hjärtat efter att ha fått orden ’jävla tattarjävel’ skriket rakt i ansiktet för tusende gången”, skriver en av de resande som medverkar i boken. I andra berättelser får vi möta exempel på försörjningstraditioner, konstnärskap och starka och självständiga kvinnor.

Britt-Inger Lundqvist

Omkring trettio personer har medverkat i boken, med egna texter eller bilder. Tjugofem av dem tillhör resandefolket, precis som Britt-Inger Hedström Lundqvist själv.

"Dinglarens väg belyser resandefolket utifrån ett inifrånperspektiv, något som gör den unik. Kunskapen kring resandefolket och minoriteten romer är fortfarande låg och boken är viktig genom att den fyller den här kunskapsluckan i vårt samhälle", säger hon.

Hon tycker att det är positivt att boken nu kan nå ut till fler, och att den i större utsträckning kan användas i till exempel undervisning eller som referensmaterial.

Uppdaterad 28 juni 2017