• Huvudmeny

1 september 2017

Premiär för Sägenkartan

Jättar, tomtar, varulvar, maran och spöken. Idag har Sägenkartan premiär, en digital plattform med tusentals berättelser från såväl våra folkminnessamlingar som tryckta sägenutgåvor.

Illustration: Carl-Martin Bergstrand (arkivuppteckning: IFGH 6858:102)

Sägenkartan riktar sig till en bred allmänhet och är ett led i institutets strävan att tillgängliggöra samlingarna och därmed öka intresset för, och kunskapen om, folkminnen. Kartan innehåller drygt 5 000 berättelser, kopplade till den ort där de samlats in.

"Tanken är att de som är intresserade av äldre tiders berättartraditioner lättare ska kunna hitta och ta del av berättelserna", säger Fredrik Skott, forsknings­arkivarie på Institutet för språk och folkminnen och projektledare för Sägenkartan.

"Spara dina favoritberättelser"

Några av funktionerna i Sägenkartan är heatmap, med vilken du kan få en överblick av antal sägner per område, och Mina sägner, där du kan spara dina favoritberättelser och dela dessa med dina vänner över sociala medier.

Under hösten kommer Sägenkartan fyllas på med fler berättelser, särskilt från de mellersta och norra delarna av Sverige.

"Vi för också diskussioner med en rad andra arkiv, både i Sverige och i andra länder. Kanske kan Sägenkartan på sikt rentav utvecklas till att bli en nordisk plattform", säger Fredrik Skott som påpekar att kartan är under arbete, exempelvis gällande kvalitetssäkringen av texterna:

"Här hoppas vi få hjälp av dem som använder kartan. Hittar man fel eller känner till personerna som omnämns i kartan får man mer än gärna kontakta oss. Detsamma gäller om man är intresserad av att hjälpa till att skriva av och tillgängliggöra uppteckningar från sin ort".

Andra projekt i samma anda

Arbetet med Sägenkartan har pågått sedan 2016 och bestått i att dels utveckla en digital plattform för tillgängliggörande av samlingarna, dels digitalisera och transkribera ett urval av uppteckningar. Det sistnämnda har skett för hand, med hjälp av OCR-läsning och med Transkribus, ett program för automatisk handskriftstolkning.

Inom institutet pågår även en rad andra projekt i samma anda.

"Nästa år planerar vi att publicera både en dialektkarta och en digital kunskapsbank för traditionell matkultur", säger Fredrik Skott.

Klicka här för att upptäcka Sägenkartan

Uppdaterad 06 september 2017