• Huvudmeny

20 september 2017

Satsning på nya förvaltningskommuner för finska, meänkieli och samiska

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 att nya kommuner ansluts till förvaltningsområdena för samiska, finska respektive meänkieli.

Förslaget innebär att regeringen kommer att pröva de anmälningar som redan gjorts till regeringen om att få ingå i förvaltningsområdena för finska, samiska och/eller meänkieli och som kommit in till regeringen senast den 1 april 2017.

Under 2015 aviserade regeringen om ett stopp för nya ansökningar från kommuner och landsting om att få ingå i förvaltningsområdet, i väntan på att en statlig utredning skulle se över modellen. I juni 2017 blev utredningen SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag för en förstärkt minoritetspolitik klar. Utredningen föreslår att förvaltningsområdena ska vara kvar och gärna utökas ytterligare, vilket nu alltså blir fallet.

Förvaltningsområden är geografiska områden där det finns ett förstärkt skydd för finska, meänkieli och samiska. Enskilda har bland annat rätt att använda minoritetsspråket i kontakten med myndigheter och att få tillgång till förskoleverksamhet och äldreomsorg på minoritetsspråket. Kommuner, landsting och regioner i förvaltningsområdet får statsbidrag för att täcka de extra kostnader som lagstiftningen kan medföra.

Uppdaterad 21 september 2017