• Huvudmeny

29 septemer 2017

"Språken är närvarande som en konstant röra i mitt huvud"

"Är finskan ett döende språk?" var en av frågorna Språkrådets Henna Leskelä fick besvara när hon intervjuades av den finska språkmyndigheten Institutet för de inhemska språken.

Henna Leskelä, språkvårdare i finska

Institutet för de inhemska språken är en finländsk språk­vårds­myndighet som utvecklar och ger rekommendationer för standardspråk och officiella svenska och finska namn. Utöver råd och handledning i språk- och namnfrågor bedriver institutet forskning, upprätt­håller språkliga arkiv och samlingar samt koordi­nerar arbetet för minoritetsspråk. Arbetsuppgifter som för
Henna Leskelä, språkvårdare i finska på Språkrådet, är bekanta. Men likheterna mellan de svenska och finska språkinstituten låg inte i fokus när Henna nyligen blev intervjuad – istället kretsade frågorna kring intresse för, förhållningssätt till, och skönhet i språk.

"Allt som har med ämnet att göra börjar väcka ens intresse"

Hennas intresse för språk väcktes redan i hennes barndom, när en holländsk försäljare körde in på hennes farfars gård. Men intresset tog verklig fart när hon som utbytesstudent insåg att hon ville syssla med det finska språket.

"När man blir entusiastisk över något, börjar i princip allt som har med ämnet att göra väcka ens intresse", berättar Henna i intervjun. "Därför skulle jag egentligen vilja veta något om många olika språkliga fenomen!"

Flyget till Helsingfors – en lättnad

Som språkvårdare i finska vid svenska Språkrådet tar språk upp en stor del av Hennas liv:

"Språket är en sådan grej som man inte kan blunda för eller slå dövörat till för - och det skulle jag inte heller vilja göra. Språken är närvarande som en konstant röra i mitt huvud när jag misshandlar svenska på möten eller under fikapauser. Det är spännande att upptäcka hur så många språkfel får sin förklaring av språkliga strukturer i modersmålet. Ibland känns flyget till Helsingfors på fredagskvällarna som en lättnad när jag vet att jag får uttrycka mig i några dagar utan att behöva leta efter ord."

Uppdaterad 29 september 2017