• Huvudmeny

7 november 2017

Seminarium: Filmen som dokumentationsmedel

Den 8 november inbjuder institutets forskningsgrupp till ett seminarium om etnografisk film där Agneta Lilja håller föredraget Att fånga eller konstruera det autentiska: Filmen som dokumentationsmetod. Seminariet hålls i Uppsala Arkivcentrum.

Datum: 8 november 2017
Tid: 15.00-17.00
Plats: Föreläsningssalen Arkivcentrum

Att fånga eller konstruera det autentiska: Filmen som dokumentationsmetod.

Utifrån några filmer inspelade på 1930- och 40-talen talar Agneta Lilja om hur etnologer gjorde dokumentationer av fiske, slåtter, fångst, sed, Estlanssvenskt vardags- och festliv och dyl. Filmerna väcker frågor om huruvida filmen i sin objektivt registrerande form fångar det autentiska när den återger vad som verkligen händer eller om den konstruerar det autentiska genom att filma det? Hur användes sedan dokumentationen av det autentiska av forskningen och av Estlandssvenskarna?

Om Agneta Lilja

Agneta Lilja är pensionerad lektor i etnologi vid Södertörns högskola, där hon varit sedan 1998. Tidigare arbetade hon som arkivarie, samt 1:e arkivarie, vid dåvarande Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA).
Under senare år har Lilja forskat om en barnamörderska i Roslagen 1886, en fältexpedition till Lappland 1945, en levnadsberättelse från svenska Estland och tillsammans med Fredrik Skott skrivit en bok om Halloween.

Uppdaterad 07 november 2017