• Huvudmeny

8 november 2017

Bidrag till insatser för de nationella minoritetsspråken

Nu finns nya medel att söka för projekt som främjar de nationella minoritetsspråken. Ansökningarna ska vara inlämnade senast den 19 januari 2018.

Institutet för språk och folkminnen har i uppdrag att fördela statsbidrag till stöd för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. Syftet med bidraget är att ge enskilda personer bättre förutsättningar att tillägna sig och använda sitt nationella minoritetsspråk.

Medel fördelas till projekt som stärker läs- och skrivfärdigheter i minoritetsspråk och insatser för att öka kunskaper om flerspråkighet, språket som kulturbärare eller språköverföring mellan generationer. Bidrag kan sökas av föreningar, organisationer eller stiftelser som inte är statliga eller kommunala, och som utan vinstsyfte bedriver verksamhet i Sverige.

Institutet främjar särskilt projekt som har

  • fokus på barn och ungdomar
  • riktas till flera varieteter av ett språk eller flera språk
  • fokuserar på långsiktighet, hållbarhet och kontinuitet.

Ansök senast 19 januari

Ansökan om bidrag ska vara inlämnad senast den 19 januari 2018. Läs mer om bidragen och om hur du ansöker:

Uppdaterad 21 december 2017