• Huvudmeny

16 april 2018

Vi finns på Vetenskapsfestivalen!

Institutets forskare Erik Magnusson Petzell och Maria Bylin medverkar i Vetenskapsfestivalen i Göteborg i den 17-22 april.

Vetenskapsfestivalen i Göteborg är ett populärvetenskapligt evenemang som pågår mellan 17-22 april och innehåller föreläsningar, samtal och workshops. Programpunkterna är gratis och öppna för alla.

Vi och dom och andra pronomen i Viskadalen

Erik Magnusson Petzell

Erik Magnusson Petzell, forskare vid institutets avdelning Dialekt- namn- och folkminnesarkivet i Göteborg, håller en föreläsning om personliga pronomen i Viskadalen:

Svenskan har nio personliga pronomen (jag, du, han/hon/den/det, vi, ni, dom). Det är väl tilltaget sett i ett internationellt perspektiv; många andra språk klarar sig bra med fyra. Den traditionella dialekten i Viskadalen uppvisar hela 15 personliga pronomen. Varför är det så många just här?

Onsdag 18 april 13:00-13:40 Nordstan, Scenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Att visa vilka vi är genom språket

Maria Bylin

Maria Bylin, forskare vid institutets avdelning Språkrådet, håller en föreläsning om språkliga val som visar vilka vi är:

Genom språkliga val visar vi vilka vi är, och många vill visa språkligt att de tar avstånd från sexism. Men hur gör man det när det gäller att välja mellan -a och -e, där vi inte är överens om vad som syftar på vad? Anställer vi den bästa sökanden, den bäste sökanden eller kanske den bäst sökande?

Fredag 20 april 16:20-17:00 Nordstan, Scenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer

Vetenskapsfestivalen i Göteborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad 23 april 2018