• Huvudmeny

22.5.2018

Finsk dialektordbok på webben

Den finska dialektordboken Suomen murteiden sanakirja har kompletterats.

Institutet för de inhemska språken i Finland ger ut Suomen murteiden sanakirjalänk till annan webbplats med information om de finska dialekterna. Första delen finns på webben för fri användning. Efter den senaste uppdateringen innehåller webbversionen ordartiklarna alofka, och näst i tur att publiceras är loha–lysmä. Sammanlagt finns det nu cirka 167 000 uppslagsord och 59 000 spridningskartor på webben.

Delarna 1–8 av ordboken har tidigare publicerats som tryckta ordböcker, och de täcker intervallet akurvottaa. År 2000 beslöts det att i fortsättningen skulle både de tidigare publicerade delarna och resten av delarna enbart publiceras på webben.

Ordboken presenterar ord från olika finska dialekter, förklarar vad orden betyder samt ger information om den geografiska spridningen av orden och deras betydelser samt om böjning och variationer. Dessutom innehåller ordboken många exempelmeningar.

Uppdaterad 22 maj 2018