• Huvudmeny

22 juli 2018

”Ett flerspråkigt lärande bäddar för bättre kunskaper i svenska”

I en artikel i DN debatt menar representanter för Språkrådet att det är samhället som på olika sätt måste skapa förutsättningar för en effektiv språkinlärning.

Valdebatten har i år haft språkpolitiska inslag, inte minst om integrationspolitik och svenskundervisning, och många har alltför ensidigt fokuserat på invandrades ansvar att lära sig svenska. I debattartikeln i DN lyfter Språkrådets representanter i stället fram samhälleliga insatser som t.ex. att lärarstudenter och arbetsgivare bör utbildas i flerspråkigt lärande och att det bör satsas mer på sfi-lärares utbildning. Men det viktigaste är att politikerna ser modersmålets centrala roll för lärandet. Det innebär att vi måste ge barn med andra modersmål än svenska möjlighet att använda sina språk parallellt i skolan under den tid ett svenskt skolspråk byggs upp, vilket kan ske med hjälp av modersmålsundervisning och modersmålsstöd.

Läs hela debattartikeln via länken nedan.

Läs vår debattartikel i DN Debatt

DN.se: ”Ett flerspråkigt lärande bäddar för bättre kunskaper i svenska”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (21 juli 2018 – läsprenumeration krävs)

Uppdaterad 22 juli 2018