• Huvudmeny

11 oktober 2018

Sök våra extra utlysta statsbidrag till minoritetsspråken!

Institutet för språk och folkminnen (Isof) delar ut ytterligare bidrag till föreningar och organisationer som arbetar med revitalisering av de nationella minoritetsspråken. Ansökningstiden är förlängd till den 22 oktober 2018.

Medel om totalt 2,2 miljoner kronor finns att söka. I första hand ska medlen gå till att ta fram pedagogiska material i de nationella minoritetsspråken. Ansökningar för andra typer av projekt är också välkomna, men projekt som gäller framtagning av pedagogiska material kommer att prioriteras.

Förlängd ansökningsperiod – ansök senast den 22 oktober!

Ansökningarna ska vara inlämnade senast den 22 oktober 2018, och det pedagogiska materialet lämnas in till institutet senast 30 juni 2020, tillsammans med en redovisningsblankett.

Läs mer om bidragen och om hur du ansöker:

Uppdaterad 12 oktober 2018