• Huvudmeny

18 juni 2019

Inbjudan till Nationella språkbankens höstworkshop

Den 17 oktober anordnar Nationella språkbanken en heldagsworkshop i Uppsala. Dagen kommer framför allt att handla om digitalt tillgängliggörande av material för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Kort sagt om digital humaniora.

Workshopen vänder sig till alla som på något sätt använder sig av språkliga material i sin forskning och som kan dra nytta av digitala verktyg för att utforska dem. Under dagen får du bland annat ta del av hur vi arbetar för att göra text- och ljudmaterial från Institutet för språk och folkminnen digitalt tillgängliga genom olika gränssnitt och verktyg. Sägenkartan är ett exempel.

Du kommer att få konkreta exempel på hur vi i samarbete med forskare från olika discipliner skapar ändamålsenliga resurser, och hur forskare inom human- och samhällsvetenskaperna använder sig av dem i sin forskning. Framför allt ser vi fram emot givande samtal om hur just du kan använda Nationella språkbankens resurser i din forskning och hur vi kan samarbeta för att göra det ännu bättre.

Välkommen till en spännande dag om digital humaniora med Nationella språkbanken!

Om workshopen

När: Torsdagen den 17 oktober 2019, kl. 10–16.30

Var: Institutet för språk och folkminnen, Von Kraemers allé 21, Uppsala

Anmälan: Senast 7 oktober via formuläret på sidan: Anmälan till Nationella Språkbankens höstworkshop 2019

Kontakt: Vid frågor, kontakta Rickard Domeij.

Seminariet är kostnadsfritt. Fullständigt program skickas ut efter sommaren.

Om Nationella språkbanken

Nationella språkbanken är en forskningsinfrastruktur som finansieras med stöd av Vetenskapsrådet. Syftet är att utveckla en nationell e-infrastruktur för forskning i språkteknologi, språkvetenskap samt andra ämnesområden som bedriver forskning baserad på språkliga data.

Nationella språkbanken består av tre avdelningar. Språkbanken Sam finns på Institutet för språk och folkminnen, Språkbanken Tal på Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Språkbanken Text på Göteborgs universitet. Nätverket Swe-Clarin är också knutet till infrastrukturen.

Uppdaterad 19 juni 2019