• Huvudmeny

Omvärld

 • EU samlar resurser för att spränga språkgränserna i Europa

  25 september 2015 Omvärld, Språk, Språk och it
  Just nu pågår ett arbete med att skapa en digital plattform för flerspråkiga e-tjänster inom EU.
 • Skype pratar franska och tyska

  25 juni 2015 Omvärld, Språk och it
  Nu erbjuder Skype översättning tal till tal i realtid.
 • Hur ser det språkpolitiska läget ut?

  10 juni 2015 Finska, Klarspråk, Minoritetsspråk, Omvärld, Språk, Språk och it, Svenskt teckenspråk
  Debatten om indraget produktionsstöd till kulturtidskrifter och att teckenspråkiga barn nekas plats i specialskolan är några av de frågor som lyfts fram i Språkrådets omvärldsrapport för 2014.
 • Språkrådet bildar centrum inom Swe-Clarin

  2 juni 2015 Om institutet, Omvärld, Språk, Språk och it
  EU-projektet Clarin gör stora språkliga material tillgängliga för forskare. Språkrådet och institutet medverkar i projektet.
 • Aktuell forskning om döva barns flerspråkighet

  26 maj 2015 Omvärld, Språk, Svenskt teckenspråk
  Specialpedagogiska skolmyndigheten har gett ut en forskningssammanställning om flerspråkighet hos döva och hörselskadade barn.
 • Hundraåriga avhandlingar blir digitalt tillgängliga

  13 maj 2015 Omvärld, Språk, Språk och it
  Uppsala universitetsbibliotek är i fullt sjå med att digitalisera och publicera universitetets äldre avhandlingar – en samling som sträcker sig från 1602 till 1855.
 • Studera till finsklärare!

  17 mars 2015 Finska, Omvärld
  Stockholms universitet erbjuder flera möjligheter till att studera till finsklärare.
 • Döva elever förstår inte sina lärare

  11 mars 2015 Minoritetsspråk, Omvärld, Språk, Svenskt teckenspråk
  Var fjärde elev på specialskolor för döva har svårigheter att förstå vad lärarna säger, visar en undersökning som Dövas Tidning gjort.
 • Kalevaladagen den 28 februari

  27 februari 2015 Finska, Omvärld
  28 februari firas Kalevaladagen och finska kulturens dag i Finland.
 • Sverigefinnarnas dag

  24 februari 2015 Finska, Omvärld
  Sverigefinländarnas delegation beslutade 2010 att välja C.A. Gottlunds födelsedag den 24 februari till sverigefinnarnas dag.
 • Hallstahammar årets sverigefinska kommun

  24 februari 2015 Finska, Minoritetsspråk, Omvärld
  Sverigefinländarnas delegation har utsett Hallstahammars kommun till 2014 års sverigefinska kommun.
 • Förvaltningsområdet för finska har utvidgats med sju kommuner

  2 februari 2015 Finska, Minoritetsspråk, Omvärld
  Förvaltningsområdet omfattar nu 59 kommuner.
 • Elever missnöjda med teckenspråksmiljön i skolan

  19 januari 2015 Omvärld, Språk, Svenskt teckenspråk
  I en dokumentärfilm på nätet kritiserar elever på en specialskola lärarnas bristande teckenspråkskunskaper.
 • Nu kan döva se alla svenska biofilmer

  15 januari 2015 Omvärld, Språk, Svenskt teckenspråk
  Nu visar SF Bio alla svenska biofilmer med undertext, vilket glädjer personer med hörselnedsättningar som tidigare haft sämre möjligheter att se svensk film.
 • Nya pensionsord i Finland

  14 januari 2015 Finska, Omvärld
  En pensionsreform är på gång i Finland.
 • Språkstrider i förskolan

  12 december 2014 Minoritetsspråk, Omvärld, Språk, Svenskt teckenspråk
  I boken "Yrkesroll i förändring. Förstadielärarnas historia" beskrivs förstadielärarnas roll i de paradigmskiften som varit när det gäller språkval för döva förskolebarn.
 • Rekommendationer för ministrarnas titlar på finska

  11 december 2014 Finska, Omvärld
  Språkrådets nya termgrupp i finska diskuterade under sitt första möte finskspråkiga motsvarigheter till de nuvarande ministrarnas titlar.
 • Den sista svenskspråkiga kommunen i Finland blir tvåspråkig

  2 december 2014 Finska, Minoritetsspråk, Omvärld, Språk
  Även den sista enspråkigt svenskspråkiga kommunen i Finland, Korsnäs, vill bli tvåspråkigt – av ekonomiska skäl.
 • Putin-juusto årets ord i Finland

  1 december 2014 Finska, Omvärld
  YLE Uutisets läsare fick rösta på vilket ord som bäst beskriver det gångna året. Svaret blev Putin-juusto (Putin-ost).
 • TV-serie om dövas historia

  27 november 2014 Minoritetsspråk, Omvärld, Språk, Svenskt teckenspråk
  I programserien Nya perspektiv får vi lära oss hur döva och det svenska teckenspråket har behandlats i ett historiskt perspektiv.
 • Fler nyhetssändningar på romska

  16 november 2014 Minoritetsspråk, Omvärld, Romska
  SVT utökar sina nyhetssändningar på romska. Varje vecka sänds nu en summering av veckans nyheter på dialekterna arli och lovari.
 • Ordboken Kielitoimiston sanakirja fritt tillgänglig på webben

  11 november 2014 Finska, Minoritetsspråk, Omvärld, Språk
  Institutet för de inhemska språken har publicerat ordboken Kielitoimiston sanakirja  på webben. Ordboken är fritt tillgänglig för alla.
 • Utveckla skrivandet på arbetsplatsen!

  7 november 2014 Klarspråk, Omvärld, Språk
  Om ni behöver förbättra eller utveckla skrivandet eller talandet på din arbetsplats kan ni nu ta hjälp av en språkkonsultpraktikant från Göteborgs universitet.
 • Utbildningssatsning i romani chib

  29 oktober 2014 Minoritetsspråk, Omvärld, Romska
  Skolverket har fått i uppdrag att förstärka tillgången på lärare i nationella minoritetsspråk. Hösten 2015 startar en utbildning till modersmålslärare i romani chib.
 • Play-tjänsterna har brister i tillgängligheten

  29 oktober 2014 Minoritetsspråk, Omvärld, Språk, Svenskt teckenspråk
  Allt fler tv-program läggs ut på Play-tjänsterna på internet, men det skapar också problem med att tillgängliggöra programmen för döva och hörselskadade.


Uppdaterad 19 januari 2015