• Huvudmeny

Hjälp oss att göra en bättre webb!

Vi vill skapa Sveriges bästa webbplats för språk och kulturarv. Du är viktig i detta arbete! Hjälp oss gärna genom att svara på fem korta frågor om nuvarande webb – och vad du önskar att en ny webb skulle innehålla eller hur den skulle fungera.

1. Vem är du? * (obligatorisk)
Vi vill gärna veta vilken av våra målgrupper du tillhör. Om du inte vet, eller om du räknar dig till en målgrupp som inte är föreslagen nedan får du gärna skriva det i en kommentar under rubriken "Annat".
1. Vem är du?


2. Vad tycker du om vår webbplats? * (obligatorisk)
2. Vad tycker du om vår webbplats?
3. Vilket innehåll på webbplatsen intresserar dig mest? * (obligatorisk)
Kryssa i rutorna för det innehåll som intresserar dig mest eller ange eget alternativ under rubriken "Annat".
3. Vilket innehåll på webbplatsen intresserar dig mest?


4. Hur lätt eller svårt är det att hitta det du letar efter på vår webbplats? * (obligatorisk)
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Lätt Ganska lätt Ganska svårt Svårt

Vill du tycka mer om vår webb?

Vi har även en mer omfattande enkät om vår webbplats. Du får gärna svara på den också! Gå till den längre enkäten

Uppdaterad 26 februari 2019