• Huvudmeny

Hjälp oss att göra en bättre webb!

Vi vill skapa Sveriges bästa webbplats för språk och kulturarv. Du är viktig i detta arbete! Hjälp oss gärna genom att svara på 11 frågor om nuvarande webb – och vad du önskar att en ny webb ska innehålla eller hur den ska fungera. Sista datum att svara är den 14 januari 2019. Tack för hjälpen!

INLEDNING
1. Vilken målgrupp tillhör du? * (obligatorisk)
Det går bara att välja ett alternativ. Om du inte vet, eller om du räknar dig till en målgrupp som inte är föreslagen nedan får du gärna skriva det i en kommentar under rubriken "Annat".
1. Vilken målgrupp tillhör du?


2. Vilken enhet använder du oftast för att besöka vår webbplats? * (obligatorisk)
2. Vilken enhet använder du oftast för att besöka vår webbplats?3. Vad är din generella uppfattning om vår webbplats? * (obligatorisk)
3. Vad är din generella uppfattning om vår webbplats?

INNEHÅLL
5. Vilket innehåll på webbplatsen intresserar dig mest? * (obligatorisk)
Kryssa i rutorna för det innehåll som intresserar dig mest eller ange eget alternativ under rubriken "Annat".
5. Vilket innehåll på webbplatsen intresserar dig mest?STRUKTUR
8. Hur upplever du webbplatsens struktur? * (obligatorisk)
Med struktur menar vi upplägget på webbplatsen i form av huvudmeny (Språk, Folkminnen, Om oss), undermenyer, hierarkier i menyer och gruppering av innehåll.
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte Ingen uppfattning
Huvudmenyn speglar på ett bra sätt innehållet på webbplatsen

Startsidan speglar på ett bra sätt innehållet på webbplatsen

Rubrikerna i huvudmenyn är transparenta, jag vet vilket innehåll jag kan förvänta mig att hitta under dem

Rubrikerna i undermenyn är transparenta, jag vet vilket innehåll jag kan förvänta mig att hitta under dem

Det är lätt att via menyerna hitta det jag letar efter

Grupperingen av innehåll i menyerna känns tydlig och logisk

Innehållet på de enskilda sidorna är bra disponerat

Det är lätt att via sökrutan hitta det jag letar efter
SPRÅK, BILD OCH FORM
9. Hur upplever du text, bild och form på vår webbplats? * (obligatorisk)
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte Ingen uppfattning
Texterna är lätta att läsa och förstå

Texterna är för långa

Texterna är för korta

Texterna innehåller många svåra ord och begrepp

Bilderna tillför något till texten/innehållet

Bilderna är roliga eller intressanta

Bilderna håller bra kvalitet (t.ex. bra upplösning, färger, ljus och kontrast)

Färgerna på vår webbplats (rött, svart, grått) är klara och tydliga

Webbplatsen är visuellt snygg

Webbplatsens uttryck känns modernt
TILLGÄNGLIGHET
10. Hur upplever du webbplatsens generella tillgänglighet?
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte Ingen uppfattning
Bilderna på webbplatsen har alternativ text

Länkarna på webbplatsen är tydliga

Det är lätt att få en överblick av innehållet på en specifik sida

Jag kan lätt orientera mig i innehållet med hjälp av tydliga mellanrubriker

Webbplatsen fungerar lika bra att besöka via dator som i mobilt läge eller via surfplatta

Språket på webbplatsen är begripligt och lättläst

Jag kan ta del av innehåll även på andra språk än svenska

Jag kan lätt hitta era kontaktuppgifter

Jag kan enkelt förstora innehållet på sidorna

Jag kan hitta information om hur webbplatsen fungerar och vad den innehåller
DRÖM FRITT

INTERVJU?

I det fortsatta arbetet med att förbättra webbplatsen vill vi gärna intervjua några av er som har svarat på den här enkäten. Intervjun beräknas ta ungefär en halvtimme och kan göras via telefon. Lämna gärna din e-postadress så kontaktar vi dig!
Uppdaterad 09 januari 2019