• Huvudmeny

Folkminnen

Våra folkminnespublikationer baseras ofta på material som samlats in som en del av våra projekt. De behandlar bland annat ämnesområden såsom synen på naturen, äldre jaktmetoder, livsberättelser, folktro förr och nu, hur man firat och ännu firar olika årsfester samt sång och musik.

Senaste folkminnespublikationernaUppdaterad 14 december 2018

Hjälp oss att göra en bättre webb!

Svara gärna på några korta frågor i vår webbenkät:

Webbenkät Tyck till om webben